APP下载
反馈
体验式学习(上)
1746 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(31)
   自动播放
   [1] 什么是学习(下)
   2.0万播放
   14:00
   [2] 知识的学习(中)
   8536播放
   10:11
   [3] 知识的学习(下)
   4931播放
   09:59
   [4] 智力技能的学习(中)
   3532播放
   11:17
   [5] 智力技能的学习(下)
   6281播放
   11:06
   [6] 动作技能的学习(上)
   7154播放
   10:51
   [7] 动作技能的学习(下)
   1848播放
   10:47
   [8] 态度的学习(上)
   1926播放
   11:14
   [9] 态度的学习(中)
   1912播放
   11:23
   [10] 态度的学习(下)
   2197播放
   11:12
   [11] 学习动机(上)
   3024播放
   10:46
   [12] 学习动机(中)
   2716播放
   10:46
   [13] 学习动机(下)
   1895播放
   10:42
   [14] 自主学习(上)
   2349播放
   11:00
   [15] 自主学习(中)
   3014播放
   11:09
   [16] 自主学习(下)
   1444播放
   10:59
   [17] 合作学习(上)
   2107播放
   11:24
   [18] 合作学习(中)
   1271播放
   11:31
   [19] 合作学习(下)
   1949播放
   11:19
   [20] 研究性学习(上)
   1608播放
   10:38
   [21] 研究性学习(中)
   1557播放
   10:46
   [22] 研究性学习(下)
   1633播放
   10:36
   [23] 体验式学习(上)
   1746播放
   待播放
   [24] 体验式学习(中)
   1821播放
   10:34
   [25] 体验式学习(下)
   1445播放
   10:17
   [26] 创新学习(上)
   2134播放
   10:37
   [27] 创新学习(中)
   2031播放
   10:39
   [28] 创新学习(下)
   2001播放
   10:32
   [29] 多媒体学习(上)
   2113播放
   10:32
   [30] 多媒体学习(中)
   1746播放
   10:36
   [31] 多媒体学习(下)
   1651播放
   10:30
   为你推荐
   01:09
   奋斗要尽全力! #尽力而为 #生活...
   584播放
   03:48
   想要培养优秀孩子,这六大关键点需牢...
   808播放
   01:04
   内驱力的两种来源 #内驱力的培养 ...
   1285播放
   01:36
   破局关键在于纯粹 #认知提升 #人...
   1041播放
   01:53
   自我满意是一剂药 #自我提升 #认...
   1493播放
   01:39
   卷不是威胁 #认知 #商业思维 #...
   979播放
   02:58
   热爱可抵岁月漫长 #热爱的力量 #...
   1419播放
   02:51
   AIGC赋能儿童教育行业之悲鸿教育...
   1216播放
   01:04
   无想像力则无目标 #目标管理 #想...
   1052播放
   01:42
   成功来自于尝试 #个人成长 #知识...
   1453播放
   00:43
   管理是实践而非知识#职场干货 #认...
   1382播放
   05:10
   【斯坦福大学】让学习速度提高10倍...
   2.9万播放
   02:26
   上了哈佛才发现,以前有些苦根本就白...
   6.6万播放