APP下载
反馈
1.2 研究内容及工业背景(上)
866 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(25)
   自动播放
   [1] 1.1 课程简介
   1545播放
   03:34
   [2] 1.2 研究内容及工业背景(上)
   866播放
   待播放
   [3] 1.2 研究内容及工业背景(下)
   869播放
   14:25
   [4] 1.3 课程内容(上)
   741播放
   13:04
   [5] 1.3 课程内容(中)
   792播放
   13:14
   [6] 1.3 课程内容(下)
   767播放
   12:58
   [7] 1.4 基本概念(上)
   676播放
   14:47
   [8] 1.4 基本概念(中)
   1216播放
   14:54
   [9] 1.4 基本概念(下)
   1216播放
   14:41
   [10] 1.5 基本原理与讲授内容(上)
   1140播放
   06:58
   [11] 1.5 基本原理与讲授内容(下)
   1447播放
   06:55
   [12] 2.1.1-密度(影响因素)(上)
   790播放
   13:08
   [13] 2.1.1-密度(影响因素)(中)
   609播放
   13:12
   [14] 2.1.1-密度(影响因素)(下)
   1089播放
   13:11
   [15] 2.1 2-密度(多元颗粒)(上)
   957播放
   11:42
   [16] 2.1 2-密度(多元颗粒)(中)
   1019播放
   11:48
   [17] 2.1 2-密度(多元颗粒)(下)
   670播放
   11:42
   [18] 2.1 3-密度(粘性散料)
   1460播放
   06:32
   [19] 2.1 4-密度(配位数)(上)
   680播放
   14:29
   [20] 2.1 4-密度(配位数)(下)
   1314播放
   14:35
   [21] 2.2 安息角(上)
   658播放
   11:49
   [22] 2.2 安息角(中)
   1418播放
   11:57
   [23] 2.2 安息角(下)
   601播放
   11:47
   [24] 2.3 粉体的可压缩性
   1079播放
   03:19
   [25] 2.4 小结
   1063播放
   03:05
   为你推荐
   14:22
   1.3工业工程的知识体系1(上)
   2031播放
   02:18
   【自耕农教程】设置开发环境
   1231播放
   01:17
   你认为我国大模型算力处在什么阶段?...
   697播放
   11:05
   航海技术专业导论(下)
   1503播放
   00:45
   传智教育:公司无商用NLP语聊机器...
   1597播放
   29:26
   上海建工总裁叶卫东:传统行业的数字...
   2824播放
   09:58
   第五节 技术创新的商业模式
   1203播放
   04:37
   5分钟听懂一个专业丨能源与动力工程...
   1018播放
   10:09
   世界顶尖人才,都在用这种方法自我管...
   8.0万播放
   00:16
   想在AI大环境中脱颖而出 创意比技...
   784播放
   12:53
   【李自然说】90%的人不适合独立开...
   1024播放
   00:10
   SaaS公司有赞:计划开放更多结合...
   1268播放
   06:30
   1.4利用空间信息工程技术创新创业...
   958播放