APP下载
反馈
3.3 院前创伤急救(上)
2114 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(141)
   自动播放
   [1] 3.3.2 创伤急救技术-包扎(上...
   1.9万播放
   07:04
   [2] 3.3.2 创伤急救技术-包扎(下...
   2190播放
   07:05
   [3] 3.2 电除颤
   5831播放
   09:59
   [4] 1.1 无菌术(上)
   5652播放
   05:01
   [5] 1.1 无菌术(下)
   1123播放
   05:05
   [6] 1.1.1 无菌术操作
   3036播放
   09:39
   [7] 1.2 换药拆线(上)
   3388播放
   07:40
   [8] 1.2 换药拆线(下)
   1171播放
   07:41
   [9] 1.2.1 换药术操作
   2719播放
   06:24
   [10] 1.3 清创术(上)
   2208播放
   06:34
   [11] 1.3 清创术(下)
   1594播放
   06:35
   [12] 1.3.1 清创术操作
   2386播放
   08:31
   [13] 1.4 切开、结扎止血技术(上)
   2353播放
   07:31
   [14] 1.4 切开、结扎止血技术(下)
   1404播放
   07:29
   [15] 1.4.1 外科基本操作(上)
   2893播放
   05:02
   [16] 1.4.1 外科基本操作(下)
   1049播放
   05:01
   [17] 1.5 缝合技术(上)
   3846播放
   07:10
   [18] 1.5 缝合技术(下)
   1040播放
   07:09
   [19] 1.5.1 缝合技术操作(上)
   2760播放
   10:02
   [20] 1.5.1 缝合技术操作(下)
   1256播放
   10:04
   [21] 1.6 体表肿物切除术(上)
   2553播放
   08:33
   [22] 1.6 体表肿物切除术(下)
   1474播放
   08:31
   [23] 1.6.1 体表肿物切除术操作
   1611播放
   09:31
   [24] 1.7 关节腔穿刺术(上)
   2200播放
   06:06
   [25] 1.7 关节腔穿刺术(下)
   721播放
   06:03
   [26] 1.8 石膏固定技术(上)
   1404播放
   05:58
   [27] 1.8 石膏固定技术(下)
   948播放
   05:58
   [28] 1.9 骨牵引技术(上)
   1205播放
   05:57
   [29] 1.9 骨牵引技术(下)
   1003播放
   06:01
   [30] 1.10 皮牵引技术
   1347播放
   08:47
   [31] 1.11 疼痛封闭治疗(上)
   2394播放
   06:20
   [32] 1.11 疼痛封闭治疗(下)
   935播放
   06:19
   [33] 1.12 胸腔闭式引流术(上)
   2696播放
   06:33
   [34] 1.12 胸腔闭式引流术(下)
   1309播放
   06:31
   [35] 1.13 脓肿切开引流(上)
   2057播放
   05:46
   [36] 1.13 脓肿切开引流(下)
   695播放
   05:49
   [37] 1.13.1 脓肿切开术操作
   1092播放
   07:48
   [38] 1.14 直肠指诊(上)
   2167播放
   07:01
   [39] 1.14 直肠指诊(下)
   1000播放
   07:02
   [40] 1.15 输血(上)
   1895播放
   09:44
   [41] 1.15 输血(下)
   650播放
   09:42
   [42] 2.1 腹腔穿刺术(上)
   2844播放
   05:08
   [43] 2.1 腹腔穿刺术(下)
   835播放
   05:06
   [44] 2.1.1 腹腔穿刺术操作
   2635播放
   05:14
   [45] 2.2 胸腔穿刺术(上)
   3042播放
   05:53
   [46] 2.2 胸腔穿刺术(下)
   994播放
   05:53
   [47] 2.2.1 胸腔穿刺术操作
   2812播放
   07:45
   [48] 2.3 腰椎穿刺术
   2473播放
   08:09
   [49] 2.3.1 腰椎穿刺术操作
   1927播放
   06:38
   [50] 2.4 骨髓穿刺术
   1989播放
   08:17
   [51] 2.4.1 骨髓穿刺术操作
   1749播放
   07:40
   [52] 2.5 无创呼吸机的使用(上)
   3639播放
   05:54
   [53] 2.5 无创呼吸机的使用(下)
   1160播放
   05:55
   [54] 2.6 心电图操作
   3373播放
   09:58
   [55] 2.6.1 心电图操作
   3041播放
   04:45
   [56] 2.7 三腔二囊管置入术
   2284播放
   09:39
   [57] 2.7.1 三腔两囊管置入术操作
   1714播放
   09:39
   [58] 2.8 同步电复律(上)
   1702播放
   06:35
   [59] 2.8 同步电复律(下)
   887播放
   06:36
   [60] 2.9 血气分析
   2995播放
   09:50
   [61] 3.1 心肺复苏术(上)
   2387播放
   05:18
   [62] 3.1 心肺复苏术(下)
   1084播放
   05:20
   [63] 3.1.1 心肺复苏操作
   3176播放
   03:44
   [64] 3.2.1 电除颤操作
   2873播放
   02:18
   [65] 3.3 院前创伤急救(上)
   2114播放
   待播放
   [66] 3.3 院前创伤急救(下)
   1339播放
   06:18
   [67] 3.3.3 创伤急救技术-固定
   1384播放
   09:58
   [68] 3.3.4 创伤急救技术-搬运
   1617播放
   03:01
   [69] 3.4 气管插管(上)
   3527播放
   05:43
   [70] 3.4 气管插管(下)
   1238播放
   05:46
   [71] 3.5 急诊气道管理(上)
   1974播放
   05:03
   [72] 3.5 急诊气道管理(下)
   1647播放
   05:00
   [73] 3.5.1 球囊面罩使用
   2398播放
   09:46
   [74] 3.6 洗胃术(上)
   2327播放
   05:16
   [75] 3.6 洗胃术(下)
   1191播放
   05:18
   [76] 3.7 中心静脉穿刺置管术(上)
   2593播放
   05:37
   [77] 3.7 中心静脉穿刺置管术(下)
   1300播放
   05:41
   [78] 3.9 院前脊柱损伤搬运
   2044播放
   09:54
   [79] 3.9.1 院前脊椎损伤固定与搬运...
   881播放
   05:10
   [80] 3.9.1 院前脊椎损伤固定与搬运...
   1361播放
   05:09
   [81] 3.10 氧疗(上)
   1478播放
   06:27
   [82] 3.10 氧疗(下)
   785播放
   06:28
   [83] 3.10.1 氧疗操作
   1442播放
   07:40
   [84] 4.1 胃管置入术
   2063播放
   09:23
   [85] 4.1.1 胃管置入术操作
   1524播放
   05:40
   [86] 4.2 动脉采血
   2541播放
   06:46
   [87] 4.2.1 股动脉采血操作
   1374播放
   04:31
   [88] 4.2.2 桡动脉采血操作
   1943播放
   05:47
   [89] 4.3 静脉采血
   2098播放
   05:07
   [90] 4.3.1 静脉采血操作
   1881播放
   05:16
   [91] 4.4 导尿术(上)
   3370播放
   05:08
   [92] 4.4 导尿术(下)
   913播放
   05:12
   [93] 4.4.1 导尿术(男)操作
   3586播放
   09:07
   [94] 4.4.2 导尿术(女)操作
   4566播放
   08:13
   [95] 5.1 骨盆测量
   2076播放
   07:14
   [96] 5.1.1 骨盆测量操作
   1384播放
   05:08
   [97] 5.2 四步触诊
   1720播放
   05:34
   [98] 5.2.1 四步触诊操作
   1748播放
   02:11
   [99] 5.3 妇科检查
   4568播放
   08:16
   [100] 5.3.1 妇科检查操作
   3409播放
   04:48
   [101] 5.4 宫内节育器放置术(上)
   1783播放
   07:43
   [102] 5.4 宫内节育器放置术(下)
   1276播放
   07:41
   [103] 5.5 宫内节育器取出术(上)
   1575播放
   05:03
   [104] 5.5 宫内节育器取出术(下)
   1536播放
   05:00
   [105] 5.6 诊断性刮宫术
   1539播放
   09:21
   [106] 5.7 阴道分娩接生(上)
   4774播放
   05:31
   [107] 5.7 阴道分娩接生(下)
   2432播放
   05:33
   [108] 5.8 会阴侧切缝合术
   3556播放
   08:40
   [109] 5.9 产钳助产术(上)
   2168播放
   05:56
   [110] 5.9 产钳助产术(下)
   985播放
   05:52
   [111] 5.10 负压吸引术(上)
   2025播放
   05:04
   [112] 5.10 负压吸引术(下)
   1204播放
   05:09
   [113] 5.11 静滴缩宫素
   1827播放
   09:35
   [114] 5.12 电子胎心监护(上)
   1430播放
   06:29
   [115] 5.12 电子胎心监护(下)
   1287播放
   06:26
   [116] 5.13 胎头吸引术
   1961播放
   08:38
   [117] 6.1 新生儿复苏概述(上)
   1441播放
   06:04
   [118] 6.1 新生儿复苏概述(下)
   799播放
   06:08
   [119] 6.2 小儿基础生命支持(上)(上...
   995播放
   07:03
   [120] 6.2 小儿基础生命支持(上)(下...
   1450播放
   07:07
   [121] 6.2.1 单人儿童心肺复苏操作
   1814播放
   03:53
   [122] 6.2.2 单人婴儿心肺复苏操作
   1182播放
   03:35
   [123] 6.3 小儿基础生命支持(下)
   820播放
   05:37
   [124] 6.4 小儿气管插管术
   1252播放
   08:54
   [125] 6.5 小儿体格生长指标的测量与判...
   1466播放
   05:08
   [126] 6.5 小儿体格生长指标的测量与判...
   980播放
   05:08
   [127] 6.5.1 体格生长指标的测量操作
   1666播放
   09:15
   [128] 6.6 人工喂养(配奶)
   1115播放
   08:18
   [129] 6.7 小儿胸腔穿刺术
   1145播放
   09:10
   [130] 6.7.1 小儿胸腔穿刺术实操(上...
   910播放
   06:15
   [131] 6.7.1 小儿胸腔穿刺术实操(下...
   1230播放
   06:13
   [132] 6.8 小儿腹腔穿刺术
   773播放
   07:29
   [133] 6.9 小儿腰椎穿刺术
   1311播放
   08:47
   [134] 6.10 小儿骨髓穿刺术
   1523播放
   07:51
   [135] 6.11 小儿药物治疗原则(上)
   1358播放
   05:57
   [136] 6.11 小儿药物治疗原则(下)
   1237播放
   05:56
   [137] 7.1 医用防护服的使用(上)
   2176播放
   05:18
   [138] 7.1 医用防护服的使用(下)
   618播放
   05:22
   [139] 7.1.1 防护服操作
   2847播放
   04:58
   [140] 7.2 隔离衣的使用
   1858播放
   09:35
   [141] 7.2.1 隔离衣操作
   1975播放
   06:00
   为你推荐
   03:55
   面对突如其来的意外,扒一扒错误的急...
   1256播放
   01:06
   生活中最常见的3种急救方式,只会帮...
   1510播放
   01:08
   误服药物,除了拨打急救电话以外,还...
   1061播放
   01:13
   孩子意外摔伤,这些急救措施你都知道...
   1401播放
   01:11
   脑出血如何急救,如何预防!
   1053播放
   01:42
   儿童烧烫伤的家庭急救,记好这四个字
   978播放
   00:23
   烫伤急救,每个人都要知道
   1260播放
   02:08
   家人突发脑出血咋办?医生分享家庭急...
   595播放
   08:21
   心脏急救:你要抓紧这黄金6分钟
   1375播放
   03:23
   【科普中国:心脏骤停急救法】心脏猝...
   855播放
   07:58
   4.2创伤心理和创伤记忆
   890播放
   01:29
   和儿童有关的九个急救知识
   909播放
   01:19
   换个角度,看待童年创伤
   1707播放
   01:24
   和儿童有关的九个急救知识,一次说清...
   767播放