APP下载
反馈
高二化学选修五化学 人教版 有机化学基础 高中化学选修5化学 高二高三化学选修课程复习 2021新版 选择性必修三 有机化学基础(4.2 糖类)(下)
999 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(84)
   自动播放
   [1] 1.1 有机化合物的分类和命名(1...
   5727播放
   12:11
   [2] 1.1 有机化合物的分类和命名(1...
   2041播放
   12:11
   [3] 1.1 有机化合物的分类和命名(1...
   1157播放
   12:04
   [4] 1.1 有机化合物的分类和命名(2...
   7535播放
   11:16
   [5] 1.1 有机化合物的分类和命名(2...
   1046播放
   11:23
   [6] 1.1 有机化合物的分类和命名(2...
   2117播放
   11:17
   [7] 1.2 有机化合物的结构特点(1)...
   1934播放
   12:01
   [8] 1.2 有机化合物的结构特点(1)...
   855播放
   12:06
   [9] 1.2 有机化合物的结构特点(1)...
   997播放
   11:59
   [10] 1.2 有机化合物的结构特点(2)...
   1547播放
   12:28
   [11] 1.2 有机化合物的结构特点(2)...
   1629播放
   12:37
   [12] 1.2 有机化合物的结构特点(2)...
   751播放
   12:29
   [13] 1.3 研究有机物化合物的一般步骤...
   2034播放
   12:35
   [14] 1.3 研究有机物化合物的一般步骤...
   1767播放
   12:41
   [15] 1.3 研究有机物化合物的一般步骤...
   1400播放
   12:29
   [16] 1.4 第一章复习(上)
   2422播放
   11:18
   [17] 1.4 第一章复习(中)
   1538播放
   11:24
   [18] 1.4 第一章复习(下)
   1728播放
   11:15
   [19] 2.1 脂肪烃(1)(上)
   1337播放
   12:21
   [20] 2.1 脂肪烃(1)(中)
   784播放
   12:26
   [21] 2.1 脂肪烃(1)(下)
   868播放
   12:16
   [22] 2.1 脂肪烃(2)(上)
   1222播放
   12:41
   [23] 2.1 脂肪烃(2)(中)
   1461播放
   12:47
   [24] 2.1 脂肪烃(2)(下)
   1351播放
   12:40
   [25] 2.2 芳香烃(1)(上)
   1872播放
   12:18
   [26] 2.2 芳香烃(1)(中)
   1832播放
   12:24
   [27] 2.2 芳香烃(1)(下)
   1032播放
   12:14
   [28] 2.2 芳香烃(2)(上)
   1077播放
   11:28
   [29] 2.2 芳香烃(2)(中)
   1395播放
   11:33
   [30] 2.2 芳香烃(2)(下)
   1525播放
   11:27
   [31] 2.3 卤代烃(1)(上)
   1224播放
   12:38
   [32] 2.3 卤代烃(1)(中)
   1132播放
   12:45
   [33] 2.3 卤代烃(1)(下)
   825播放
   12:31
   [34] 2.3 卤代烃(1)(上)
   1323播放
   12:38
   [35] 2.3 卤代烃(1)(中)
   1220播放
   12:45
   [36] 2.3 卤代烃(1)(下)
   1004播放
   12:31
   [37] 2.3 卤代烃(2)(上)
   979播放
   12:36
   [38] 2.3 卤代烃(2)(中)
   1526播放
   12:36
   [39] 2.3 卤代烃(2)(下)
   881播放
   12:38
   [40] 2.3 卤代烃(2)(上)
   1497播放
   12:36
   [41] 2.3 卤代烃(2)(中)
   1120播放
   12:36
   [42] 2.3 卤代烃(2)(下)
   1661播放
   12:38
   [43] 2.4 烃和卤代烃 复习课(上)
   1533播放
   11:56
   [44] 2.4 烃和卤代烃 复习课(中)
   1425播放
   12:04
   [45] 2.4 烃和卤代烃 复习课(下)
   1294播放
   11:53
   [46] 3.1 醇酚(1)(上)
   1736播放
   11:45
   [47] 3.1 醇酚(1)(中)
   1279播放
   11:50
   [48] 3.1 醇酚(1)(下)
   1370播放
   11:45
   [49] 3.1 醇酚(2)(上)
   1187播放
   11:56
   [50] 3.1 醇酚(2)(中)
   844播放
   12:00
   [51] 3.1 醇酚(2)(下)
   1263播放
   11:51
   [55] 3.3 羧酸 酯(上)
   1666播放
   12:23
   [56] 3.3 羧酸 酯(中)
   833播放
   12:23
   [57] 3.3 羧酸 酯(下)
   1136播放
   12:20
   [58] 3.4 有机合成(1)(上)
   1900播放
   10:48
   [59] 3.4 有机合成(1)(中)
   1059播放
   10:54
   [60] 3.4 有机合成(1)(下)
   755播放
   10:49
   [61] 3.4 有机合成(2)(上)
   1012播放
   12:41
   [62] 3.4 有机合成(2)(中)
   757播放
   12:49
   [63] 3.4 有机合成(2)(下)
   686播放
   12:35
   [73] 4.3 蛋白质(上)
   717播放
   11:38
   [74] 4.3 蛋白质(中)
   1083播放
   11:42
   [75] 4.3 蛋白质(下)
   1582播放
   11:36
   [76] 4.3 蛋白质(上)
   1520播放
   11:38
   [77] 4.3 蛋白质(中)
   1257播放
   11:42
   [78] 4.3 蛋白质(下)
   1249播放
   11:36
   [79] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   875播放
   12:00
   [80] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   704播放
   12:05
   [81] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   1347播放
   22:07
   [82] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   1476播放
   12:00
   [83] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   1273播放
   12:05
   [84] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   653播放
   22:07
   为你推荐
   03:09
   高中化学生物成绩好,适合报考哪些专...
   694播放
   07:46
   小学英语 四年级英语下册 新起点S...
   2033播放
   03:44
   高中数学考题难度加倍?普通生束手无...
   1190播放
   05:11
   高中数学 《三角函数单调性的应用》...
   1577播放
   04:12
   一年级数学:只给了3个数,同学们都...
   1395播放
   03:01
   北京中考数学:会做这道题的学生,都...
   631播放
   03:05
   1999年高考数学:8分大题,其实...
   1060播放
   02:40
   二年级数学:不要再一个个试了,数形...
   885播放
   04:30
   一道数学竞赛题,难住了来参赛的一般...
   1377播放
   02:13
   北京中考数学:a等于多少?不少学生...
   1027播放
   02:40
   初中数学竞赛题:双重二次根式化简,...
   1116播放
   01:58
   1985年高考数学:瞪眼法解x=2...
   1082播放
   08:54
   一道初中数学竞赛题,普通生看了直接...
   907播放