APP下载
反馈
14 5.3 投射偏误(下)
1478 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(24)
   自动播放
   [1] 01 1.1 行为经济学简介
   5228播放
   08:26
   [2] 02 1.2 理性与非理性行为
   2793播放
   09:38
   [3] 03 2.1 参照点与损失厌恶(上...
   2151播放
   07:37
   [4] 03 2.1 参照点与损失厌恶(下...
   2294播放
   07:43
   [5] 04 2.2 禀赋效应和处置效应(...
   1912播放
   05:42
   [6] 04 2.2 禀赋效应和处置效应(...
   2144播放
   05:41
   [7] 05 2.3 目标行为(上)
   1896播放
   05:14
   [8] 05 2.3 目标行为(下)
   1910播放
   05:10
   [9] 06 3.1 当下享乐偏好(上)
   2116播放
   05:42
   [10] 06 3.1 当下享乐偏好(下)
   2080播放
   05:42
   [11] 07 3.2 自我控制问题(上)
   1488播放
   06:37
   [12] 07 3.2 自我控制问题(下)
   1888播放
   06:36
   [13] 08 3.3 自我限制需求(上)
   2001播放
   05:37
   [14] 08 3.3 自我限制需求(下)
   1102播放
   05:42
   [15] 09 4.1 利他与公平(上)
   1144播放
   07:59
   [16] 09 4.1 利他与公平(下)
   890播放
   08:01
   [17] 10 4.2 信任与互惠(上)
   1315播放
   07:41
   [18] 10 4.2 信任与互惠(下)
   1357播放
   07:40
   [19] 11 4.3 社会形象(上)
   1389播放
   06:05
   [20] 11 4.3 社会形象(下)
   1053播放
   06:07
   [21] 12 5.1 概率判断偏误(上)
   1782播放
   07:55
   [22] 12 5.1 概率判断偏误(下)
   821播放
   07:57
   [23] 14 5.3 投射偏误(上)
   1070播放
   07:37
   [24] 14 5.3 投射偏误(下)
   1478播放
   待播放
   为你推荐
   08:15
   3.4 知觉的形成过程及功能
   605播放
   05:55
   [3.4.1]--知觉过程:解释
   1598播放
   13:45
   21 类比推理 语义类(上)
   1072播放
   02:53
   “穷”有很多种,而如何认知“穷”,...
   4063播放
   08:04
   【电子科技大学-心理学导论(moo...
   784播放
   01:06
   对自我发展要有清晰的认知
   695播放
   10:28
   01.言语理解与表达模块综述 ...
   3567播放
   05:31
   01节:正确的认知自己
   799播放
   02:34
   3.2 通过认知行为模型看焦虑
   3.0万播放
   15:12
   21-5-4原子结构与周期系:元素...
   738播放
   01:07
   3-2 四大认知练习介绍
   2.6万播放
   03:56
   人们对于爱的三个典型错误认知是什么
   1795播放
   05:06
   19. 段落统一性及离题(下)
   1044播放
   16:34
   22-5-4认知干预方法(1)——...
   1039播放