APP下载
反馈
10-教育学(下)
1350 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(29)
   自动播放
   [1] 01-考研能带来的好处
   6733播放
   06:40
   [2] 02-学术硕士与专业硕士的区别(上...
   2239播放
   05:28
   [3] 02-学术硕士与专业硕士的区别(下...
   1273播放
   05:33
   [4] 03-英语的地位
   2117播放
   07:22
   [5] 04-数学的地位(上)
   2207播放
   05:10
   [6] 04-数学的地位(下)
   759播放
   05:13
   [7] 05-政治在考研中的地位
   1619播放
   07:02
   [8] 06-专业课的地位
   1217播放
   09:14
   [9] 08-经济学(上)
   1414播放
   14:33
   [10] 08-经济学(下)
   951播放
   14:38
   [11] 2021张雪峰:院校选择与报考指导...
   2290播放
   12:40
   [12] 2021张雪峰:院校选择与报考指导...
   1619播放
   12:47
   [13] 10-教育学(上)
   2487播放
   11:03
   [14] 10-教育学(下)
   1350播放
   待播放
   [15] 11-历史学(上)
   1276播放
   05:55
   [16] 11-历史学(下)
   724播放
   05:53
   [17] 2021张雪峰:院校选择与报考指导...
   1480播放
   13:32
   [18] 2021张雪峰:院校选择与报考指导...
   1249播放
   13:40
   [19] 2021张雪峰:院校选择与报考指导...
   1662播放
   09:05
   [20] 2021张雪峰:院校选择与报考指导...
   710播放
   09:08
   [21] 2021张雪峰:院校选择与报考指导...
   1983播放
   12:20
   [22] 2021张雪峰:院校选择与报考指导...
   835播放
   12:28
   [23] 2021张雪峰:院校选择与报考指导...
   1571播放
   09:12
   [24] 2021张雪峰:院校选择与报考指导...
   1769播放
   08:32
   [25] 2021张雪峰:院校选择与报考指导...
   1001播放
   08:32
   [26] 17-管理学(上)
   2584播放
   09:44
   [27] 17-管理学(下)
   1521播放
   09:46
   [28] 18-艺术学(上)
   2226播放
   07:13
   [29] 18-艺术学(下)
   930播放
   07:19
   为你推荐
   14:02
   7.教育学的创立阶段(上)
   1020播放
   12:59
   06-模块一第一章第二节-教育学的...
   1665播放
   09:33
   绪论01教育学及其研究对象(上)
   5712播放
   11:44
   比较文学与世界文学类课程导论(下)
   3543播放
   08:51
   第一章007.教育学的成长过程_b...
   693播放
   17:44
   333教育学原理-02-第一章教育...
   3595播放
   12:59
   教育学原理专业导论(1)(下)
   1669播放
   01:28
   1.2.3教育学的发展
   1137播放
   20:45
   311教育学原理:第8章教学7——...
   1206播放
   08:40
   17-模块一第二讲-教育学基础知识...
   780播放
   14:21
   1-2 金融学教学目的和研究范畴(...
   798播放
   17:47
   清华大学陈为蓬《逻辑学概论》课程:...
   3.5万播放
   1:39:03
   【国立台湾大学公开课:幽默社会学】...
   63.3万播放