APP下载
反馈
[11.2.2]--癌细胞产生的原因(上)
950 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(148)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--细胞生物学发展史...
   1926播放
   10:21
   [2] [1.1.1]--细胞生物学发展史...
   1368播放
   10:26
   [3] [1.1.1]--细胞生物学发展史...
   1031播放
   10:13
   [4] [1.1.2]--细胞生物学研究的...
   1340播放
   18:21
   [5] [1.1.2]--细胞生物学研究的...
   1505播放
   18:31
   [6] [1.1.2]--细胞生物学研究的...
   914播放
   18:21
   [7] [1.2.1]--细胞的概念和类型...
   1037播放
   11:59
   [8] [1.2.1]--细胞的概念和类型...
   1216播放
   12:11
   [9] [1.2.1]--细胞的概念和类型...
   956播放
   11:55
   [10] [1.2.2]--细胞的概念和类型...
   1079播放
   10:49
   [11] [1.2.2]--细胞的概念和类型...
   1329播放
   10:52
   [12] [1.2.2]--细胞的概念和类型...
   1347播放
   10:53
   [13] [2.1.1]--光学显微镜技术(...
   839播放
   12:17
   [14] [2.1.1]--光学显微镜技术(...
   1138播放
   12:19
   [15] [2.1.1]--光学显微镜技术(...
   1017播放
   12:11
   [16] [2.1.2]--电子显微镜技术(...
   691播放
   14:58
   [17] [2.1.2]--电子显微镜技术(...
   1419播放
   15:04
   [18] [2.2.1]--细胞组分的分析方...
   1665播放
   14:43
   [19] [2.2.1]--细胞组分的分析方...
   1139播放
   14:40
   [20] [2.2.2]--细胞组分的分析方...
   1265播放
   11:54
   [21] [2.2.2]--细胞组分的分析方...
   785播放
   12:02
   [22] [2.2.2]--细胞组分的分析方...
   1505播放
   11:48
   [23] [2.3.1]--细胞培养和细胞工...
   1218播放
   12:42
   [24] [2.3.1]--细胞培养和细胞工...
   702播放
   12:44
   [25] [2.3.1]--细胞培养和细胞工...
   625播放
   12:39
   [26] [2.3.2]--细胞培养和细胞工...
   1397播放
   15:07
   [27] [2.3.2]--细胞培养和细胞工...
   788播放
   15:18
   [28] [2.3.2]--细胞培养和细胞工...
   987播放
   15:09
   [29] [3.1.1]--细胞膜(上)
   959播放
   14:41
   [30] [3.1.1]--细胞膜(中)
   812播放
   14:48
   [31] [3.1.1]--细胞膜(下)
   1002播放
   14:39
   [32] [3.1.2]--细胞外基质(上)
   931播放
   14:07
   [33] [3.1.2]--细胞外基质(下)
   781播放
   14:12
   [34] 细胞生物学——东北师范大学(13)
   1289播放
   01:00
   [35] [3.2.1]--细胞连接(上)
   1185播放
   13:22
   [36] [3.2.1]--细胞连接(下)
   699播放
   13:26
   [37] [3.2.2]--细胞黏附及分子基...
   1547播放
   16:28
   [38] [3.2.2]--细胞黏附及分子基...
   1075播放
   16:38
   [39] [3.2.2]--细胞黏附及分子基...
   580播放
   16:26
   [40] [4.1.1]--被动运输(上)
   1306播放
   15:03
   [41] [4.1.1]--被动运输(中)
   826播放
   15:14
   [42] [4.1.1]--被动运输(下)
   1334播放
   14:58
   [43] [4.1.2]--主动运输(上)
   1178播放
   11:26
   [44] [4.1.2]--主动运输(中)
   1070播放
   11:31
   [45] [4.1.2]--主动运输(下)
   599播放
   11:19
   [46] [4.1.3]--膜泡运输(上)
   1198播放
   07:50
   [47] [4.1.3]--膜泡运输(下)
   1430播放
   07:58
   [48] [4.2.1]--细胞通讯与信号识...
   671播放
   10:16
   [49] [4.2.1]--细胞通讯与信号识...
   816播放
   10:23
   [50] [4.2.1]--细胞通讯与信号识...
   857播放
   10:16
   [51] [4.2.2]--细胞内受体和细胞...
   617播放
   13:33
   [52] [4.2.2]--细胞内受体和细胞...
   800播放
   13:33
   [53] [4.2.2]--细胞内受体和细胞...
   836播放
   13:25
   [54] [4.3.2]--细胞信号传递的基...
   995播放
   08:48
   [55] [4.3.2]--细胞信号传递的基...
   1000播放
   08:46
   [56] [4.3.3]--可控性蛋白降解与...
   1272播放
   11:46
   [57] [4.3.3]--可控性蛋白降解与...
   1490播放
   11:47
   [58] 细胞生物学——东北师范大学(24)
   965播放
   00:51
   [59] [5.1.1]--细胞质基质(上)
   845播放
   13:23
   [60] [5.1.1]--细胞质基质(下)
   804播放
   13:25
   [61] [5.1.2]--内质网的结构与功...
   933播放
   15:41
   [62] [5.1.2]--内质网的结构与功...
   1442播放
   15:50
   [63] [5.1.2]--内质网的结构与功...
   1273播放
   15:40
   [64] [5.2.1]--高尔基体的结构与...
   1216播放
   09:07
   [65] [5.2.1]--高尔基体的结构与...
   1489播放
   09:06
   [66] [5.2.2]--溶酶体的结构与功...
   1547播放
   14:53
   [67] [5.2.2]--溶酶体的结构与功...
   1068播放
   14:54
   [68] [5.2.3]--过氧化物酶体(上...
   589播放
   10:17
   [69] [5.2.3]--过氧化物酶体(下...
   776播放
   10:26
   [70] [5.3.1]--蛋白质的分选(上...
   1254播放
   13:12
   [71] [5.3.1]--蛋白质的分选(下...
   794播放
   13:18
   [72] [5.3.2]--蛋白质的膜泡运输...
   1207播放
   17:13
   [73] [5.3.2]--蛋白质的膜泡运输...
   1142播放
   17:24
   [74] [5.3.2]--蛋白质的膜泡运输...
   835播放
   17:10
   [75] [6.1.1]--线粒体(上)
   1081播放
   14:22
   [76] [6.1.1]--线粒体(中)
   1227播放
   14:29
   [77] [6.1.1]--线粒体(下)
   736播放
   14:22
   [78] [6.1.2]--叶绿体(上)
   1084播放
   12:04
   [79] [6.1.2]--叶绿体(中)
   909播放
   12:05
   [80] [6.1.2]--叶绿体(下)
   1487播放
   12:01
   [81] [6.2.1]--线粒体和叶绿体是...
   1496播放
   15:01
   [82] [6.2.1]--线粒体和叶绿体是...
   733播放
   15:11
   [83] [6.2.1]--线粒体和叶绿体是...
   960播放
   15:03
   [84] [6.2.2]--线粒体和叶绿体的...
   1091播放
   11:25
   [85] [6.2.2]--线粒体和叶绿体的...
   1108播放
   11:25
   [86] [6.2.2]--线粒体和叶绿体的...
   1038播放
   11:18
   [87] [7.1.2]--染色质(上)
   712播放
   17:06
   [88] [7.1.2]--染色质(中)
   1056播放
   17:10
   [89] [7.1.2]--染色质(下)
   740播放
   17:00
   [90] 细胞生物学——东北师范大学(38)
   1405播放
   00:56
   [91] [7.2.1]--染色质结构与基因...
   1065播放
   12:24
   [92] [7.2.1]--染色质结构与基因...
   592播放
   12:26
   [93] [7.2.1]--染色质结构与基因...
   506播放
   12:17
   [94] [7.2.2]--染色体(上)
   658播放
   15:14
   [95] [7.2.2]--染色体(中)
   1108播放
   15:19
   [96] [7.2.2]--染色体(下)
   713播放
   15:07
   [97] [7.3.1]--核仁(上)
   966播放
   10:29
   [98] [7.3.1]--核仁(下)
   844播放
   10:32
   [99] [7.3.2]--核糖体(上)
   940播放
   10:33
   [100] [7.3.2]--核糖体(中)
   695播放
   10:36
   [101] [7.3.2]--核糖体(下)
   1478播放
   10:25
   [102] [7.3.3]--核基质(上)
   701播放
   14:23
   [103] [7.3.3]--核基质(下)
   1238播放
   14:30
   [104] [8.1.1]--细胞骨架概述(上...
   1279播放
   22:19
   [105] [8.1.1]--细胞骨架概述(中...
   745播放
   22:19
   [106] [8.1.1]--细胞骨架概述(下...
   741播放
   22:21
   [107] [8.1.2]--微管(上)
   666播放
   08:23
   [108] [8.1.2]--微管(下)
   1160播放
   08:29
   [109] 细胞生物学——东北师范大学(46)
   1230播放
   01:14
   [110] 细胞生物学——东北师范大学(47)
   549播放
   00:55
   [111] [8.2.1]--微丝(上)
   1131播放
   19:39
   [112] [8.2.1]--微丝(中)
   722播放
   19:51
   [113] [8.2.1]--微丝(下)
   688播放
   19:42
   [114] [8.2.2]--中间纤维(上)
   1269播放
   10:40
   [115] [8.2.2]--中间纤维(下)
   1453播放
   10:47
   [116] 细胞生物学——东北师范大学(50)
   1136播放
   02:07
   [117] 细胞生物学——东北师范大学(51)
   1422播放
   02:02
   [118] [9.1.1]--细胞周期的发现(...
   774播放
   13:17
   [119] [9.1.1]--细胞周期的发现(...
   1464播放
   13:17
   [120] [9.1.2]--有丝分裂(上)
   1200播放
   18:41
   [121] [9.1.2]--有丝分裂(中)
   1113播放
   18:42
   [122] [9.1.2]--有丝分裂(下)
   953播放
   18:45
   [123] [9.2.2]--减数分裂中特殊结...
   1011播放
   13:55
   [124] [9.2.2]--减数分裂中特殊结...
   1164播放
   14:04
   [125] [9.3.1]--细胞周期蛋白和周...
   1458播放
   11:48
   [126] [9.3.1]--细胞周期蛋白和周...
   903播放
   11:57
   [127] [9.3.1]--细胞周期蛋白和周...
   573播放
   11:49
   [128] [10.1.1]--细胞分化的基本...
   1147播放
   23:11
   [129] [10.1.1]--细胞分化的基本...
   938播放
   23:11
   [130] [10.1.1]--细胞分化的基本...
   885播放
   23:11
   [131] [10.2.1]--细胞分化的调控...
   1086播放
   10:36
   [132] [10.2.1]--细胞分化的调控...
   1002播放
   10:37
   [133] [10.2.1]--细胞分化的调控...
   890播放
   10:28
   [134] [10.3.1]--真核基因表达的...
   1512播放
   29:46
   [135] [10.3.1]--真核基因表达的...
   1085播放
   29:47
   [136] [10.3.1]--真核基因表达的...
   1174播放
   29:38
   [137] [11.1.1]--细胞的衰老(上...
   838播放
   14:06
   [138] [11.1.1]--细胞的衰老(下...
   1435播放
   14:02
   [139] [11.1.2]--细胞的死亡(上...
   1003播放
   12:31
   [140] [11.1.2]--细胞的死亡(中...
   833播放
   12:31
   [141] [11.1.2]--细胞的死亡(下...
   853播放
   12:26
   [142] [11.2.1]--癌细胞的本质和...
   1008播放
   13:23
   [143] [11.2.1]--癌细胞的本质和...
   1010播放
   13:21
   [144] [11.2.2]--癌细胞产生的原...
   950播放
   待播放
   [145] [11.2.2]--癌细胞产生的原...
   1402播放
   11:12
   [146] [11.2.2]--癌细胞产生的原...
   553播放
   11:02
   [147] [11.2.3]--致癌物与癌症发...
   1345播放
   15:00
   [148] [11.2.3]--致癌物与癌症发...
   1144播放
   14:59
   为你推荐
   01:56
   人体的虎狼之兵——免疫细胞造反了会...
   1298播放
   10:39
   生命秩序的叛逆者-癌细胞(下)(下...
   2743播放
   02:02
   显微镜下“失控”的癌细胞
   1319播放
   03:11
   肝脏是“癌细胞滋养的圣地”?所以得...
   1148播放
   00:50
   癌细胞 最爱的7个嗜好!
   1329播放
   02:27
   人体癌症地图:这5个器官,非常容易...
   1006播放
   01:29
   肺癌最怕癌细胞入脑,罪魁祸首竟是大...
   1026播放
   10:18
   【中国科学技术大学公开课:人体健康...
   8833播放
   12:23
   特异性免疫应答——免疫防御的有力保...
   1952播放
   01:29
   癌症晚期为何难以治愈?揭开癌细胞如...
   553播放
   02:20
   肝脏可再生,肝癌患者术后如何避免“...
   587播放
   03:46
   红薯能消灭98%癌细胞,是真的还是...
   898播放
   01:22
   癌细胞也害怕的5种蔬菜
   1077播放