APP下载
反馈
17.2 胆石症
1533 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(130)
   自动播放
   [1] 外科护理学绪论
   3.6万播放
   06:01
   [2] 2.1认识围手术期
   9771播放
   06:48
   [3] 2.2手术前病人的护理(上)
   6301播放
   05:47
   [4] 2.2手术前病人的护理(下)
   1727播放
   05:48
   [5] 2.3特殊的术前准备
   4567播放
   09:41
   [6] 3.1认识麻醉
   5125播放
   08:37
   [7] 3.2麻醉前工作
   4048播放
   09:45
   [8] 3.3局部麻醉 (上)
   3573播放
   06:11
   [9] 3.3局部麻醉 (下)
   1377播放
   06:12
   [10] 3.4椎管内麻醉(上)
   3326播放
   05:26
   [11] 3.4椎管内麻醉(下)
   1129播放
   05:29
   [12] 3.4椎管内麻醉(上)
   2883播放
   05:17
   [13] 3.4椎管内麻醉(下)
   1675播放
   05:17
   [14] 3.5全身麻醉 (上)
   3122播放
   08:38
   [15] 3.5全身麻醉 (下)
   1189播放
   08:44
   [16] 3.6麻醉的护理(上)
   2695播放
   06:37
   [17] 3.6麻醉的护理(下)
   1435播放
   06:42
   [18] 3.6麻醉的护理
   2728播放
   06:15
   [19] 4.1走进手术室
   2808播放
   08:24
   [20] 4.2手术人员职责
   2118播放
   06:59
   [21] 4.3手术病人的准备
   2429播放
   07:54
   [22] 4.4手术人员准备及无菌原则
   2772播放
   07:50
   [23] 5.1术后要观察哪些指标 (上)
   3334播放
   06:39
   [24] 5.1术后要观察哪些指标 (下)
   1352播放
   06:37
   [25] 5.2术后不适该如何护理
   2019播放
   08:04
   [26] 5.3术后并发症的护理 (上)
   2480播放
   06:25
   [27] 5.3术后并发症的护理 (下)
   1177播放
   06:25
   [28] 5.4胃大部切除术后并发症的护理
   2637播放
   07:20
   [29] 5.5常见管道引流
   2568播放
   03:21
   [30] 5.5常见管道引流 (上)
   2666播放
   05:40
   [31] 5.5常见管道引流 (下)
   795播放
   05:39
   [32] 5.6快速康复外科
   2219播放
   08:53
   [33] 6.1营养风险筛查与营养状态评价 ...
   2568播放
   05:59
   [34] 6.1营养风险筛查与营养状态评价 ...
   1376播放
   05:59
   [35] 6.2肠内营养(上)
   3003播放
   05:18
   [36] 6.2肠内营养(下)
   1131播放
   05:23
   [37] 6.2肠内营养(上)
   1843播放
   07:02
   [38] 6.2肠内营养(下)
   1431播放
   07:06
   [39] 6.3肠外营养(上)
   2263播放
   06:37
   [40] 6.3肠外营养(下)
   1249播放
   06:36
   [41] 6.3肠外营养(上)
   2099播放
   08:14
   [42] 6.3肠外营养(下)
   1190播放
   08:12
   [43] 7.1水钠代谢紊乱 (上)
   4927播放
   05:31
   [44] 7.1水钠代谢紊乱 (下)
   1498播放
   05:30
   [45] 7.2补液的护理 (上)
   3044播放
   05:09
   [46] 7.2补液的护理 (下)
   854播放
   05:09
   [47] 7.3低钾血症
   3321播放
   07:09
   [48] 7.4代谢性中毒
   3169播放
   01:39
   [49] 7.5呼吸性中毒
   2371播放
   07:30
   [50] 7.6常见案例
   1695播放
   05:49
   [51] 8.1认识休克(上)
   3533播放
   06:39
   [52] 8.1认识休克(下)
   1706播放
   06:40
   [53] 8.2休克的临床表现(上)
   2060播放
   05:07
   [54] 8.2休克的临床表现(下)
   919播放
   05:08
   [55] 8.3休克的处理原则
   1903播放
   08:38
   [56] 8.4休克的护理原则 (上)
   2498播放
   06:58
   [57] 8.4休克的护理原则 (下)
   1222播放
   06:56
   [58] 8.5休克案例
   1435播放
   03:35
   [59] 8.5休克案例
   1470播放
   07:02
   [60] 9.1急性蜂窝织炎
   1834播放
   04:50
   [61] 9.2丹毒
   1728播放
   06:14
   [62] 9.3急性化脓性腹膜炎(上)
   2440播放
   06:50
   [63] 9.3急性化脓性腹膜炎(下)
   1644播放
   06:53
   [64] 9.4破伤风(上)
   2528播放
   05:27
   [65] 9.4破伤风(下)
   748播放
   05:27
   [66] 10.1认识创伤 (上)
   2824播放
   06:58
   [67] 10.1认识创伤 (下)
   1249播放
   06:56
   [68] 10.2常见创伤
   2151播放
   08:25
   [69] 10.2常见创伤(上)
   1425播放
   06:13
   [70] 10.2常见创伤(下)
   1471播放
   06:15
   [71] 10.2常见创伤
   1472播放
   06:26
   [72] 10.3烧伤(上)
   2993播放
   06:39
   [73] 10.3烧伤(下)
   855播放
   06:41
   [74] 10.3烧伤(上)
   2325播放
   08:14
   [75] 10.3烧伤(下)
   1411播放
   08:16
   [76] 11.1认识肿瘤
   2040播放
   06:12
   [77] 11.2认识恶性肿瘤 (上)
   1954播放
   06:39
   [78] 11.2认识恶性肿瘤 (下)
   803播放
   06:37
   [79] 11.3恶性肿瘤的临床表现 (上)
   1495播放
   05:43
   [80] 11.3恶性肿瘤的临床表现 (下)
   1037播放
   05:47
   [81] 11.4肿瘤的处理原则
   1199播放
   07:15
   [82] 11.4肿瘤的处理原则 (上)
   1667播放
   06:06
   [83] 11.4肿瘤的处理原则 (下)
   1367播放
   06:09
   [84] 11.5肿瘤病人的护理措施(上)
   1391播放
   06:57
   [85] 11.5肿瘤病人的护理措施(下)
   1521播放
   06:54
   [86] 11.6肿瘤案例(上)
   1079播放
   06:21
   [87] 11.6肿瘤案例(下)
   899播放
   06:21
   [88] 12.1颅内压增高(上)
   1967播放
   07:21
   [89] 12.1颅内压增高(下)
   1156播放
   07:23
   [90] 12.1颅内压增高(上)
   1589播放
   05:30
   [91] 12.1颅内压增高(下)
   1203播放
   05:33
   [92] 12.2颅脑损伤
   2095播放
   08:59
   [93] 12.2颅脑损伤(上)
   2132播放
   06:26
   [94] 12.2颅脑损伤(下)
   1241播放
   06:24
   [95] 13.1甲状腺功能亢进(上)
   1982播放
   07:49
   [96] 13.1甲状腺功能亢进(下)
   1415播放
   07:53
   [97] 14.1乳腺癌(上)
   3004播放
   06:52
   [98] 14.1乳腺癌(下)
   674播放
   06:49
   [99] 14.1乳腺癌
   2755播放
   09:20
   [100] 15.1肺癌
   2210播放
   09:31
   [101] 15.1肺癌(上)
   2430播放
   06:14
   [102] 15.1肺癌(下)
   1111播放
   06:12
   [103] 16.1腹部损伤(上)
   2223播放
   07:43
   [104] 16.1腹部损伤(下)
   915播放
   07:48
   [105] 16.1腹部损伤
   2041播放
   09:41
   [106] 16.2肠梗阻(上)
   2526播放
   08:09
   [107] 16.2肠梗阻(下)
   822播放
   08:07
   [108] 16.2肠梗阻
   2083播放
   07:57
   [109] 16.3胃十二指肠溃疡 (上)
   2282播放
   06:54
   [110] 16.3胃十二指肠溃疡 (下)
   1270播放
   06:59
   [111] 16.3胃十二指肠溃疡 (上)
   2428播放
   05:34
   [112] 16.3胃十二指肠溃疡 (下)
   1530播放
   05:32
   [113] 16.3胃十二指肠溃疡
   2003播放
   07:20
   [114] 17.1门静脉高压症
   2357播放
   09:04
   [115] 17.1门静脉高压症
   1975播放
   09:36
   [116] 17.2 胆石症(上)
   2579播放
   07:10
   [117] 17.2 胆石症(下)
   1469播放
   07:11
   [118] 17.2 胆石症
   1533播放
   待播放
   [119] 泌尿系统损伤(上)
   2548播放
   06:28
   [120] 泌尿系统损伤(下)
   1154播放
   06:30
   [121] 泌尿系统结石(上)
   1590播放
   08:48
   [122] 泌尿系统结石(下)
   1404播放
   08:48
   [123] 膀胱癌(上)
   1870播放
   09:11
   [124] 膀胱癌(下)
   1366播放
   09:16
   [125] 骨外科病人一般护理
   2969播放
   06:20
   [126] 骨外科病人一般护理(上)
   2403播放
   05:44
   [127] 骨外科病人一般护理(下)
   1685播放
   05:43
   [128] 骨折
   2820播放
   04:16
   [129] 骨折 (上)
   2737播放
   05:32
   [130] 骨折 (下)
   1521播放
   05:33
   为你推荐
   02:44
   胆结石排石会不会引发胰腺炎?
   1033播放
   02:19
   充满型胆结石要怎么排?注意哪些问题
   800播放
   00:50
   胆结石有的化的开有的化不开?有这种...
   563播放
   01:22
   28岁陈先生问:胆结石不治的话会变...
   1232播放
   02:05
   2.6厘米的胆结石为何反而不疼?
   1027播放
   01:14
   20年的胆结石,小了5毫米
   977播放
   01:12
   胆结石是怎么排出去的?是用什么排出...
   1336播放
   02:40
   胆结石、肾结石常用方:四金汤的组成...
   1427播放
   05:41
   【耳穴疗法】耳穴治疗胆石症(上)
   1429播放
   08:32
   【肝胆胰外科学】4.1 急性胰腺炎
   1623播放
   08:42
   35-第三章第七节-急性胰腺炎(下...
   1370播放
   08:52
   【生活中的急诊】胰腺炎
   1130播放
   05:37
   8.2 胆囊炎及胆结石(上)
   1123播放
   03:31
   胆结石、胆囊炎患者日常饮食需要注意...
   1395播放