APP下载
反馈
第41部分:20【冲刺初三】之_中考数学重点难点大串讲.rar3完7-2投影与视图.wmv(中)
1212 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(238)
   自动播放
   [1] 6-1图形的平移与旋转(下).wm...
   9383播放
   17:45
   [2] 6-1图形的平移与旋转(下).wm...
   1455播放
   17:51
   [3] 6-1图形的平移与旋转(下).wm...
   1670播放
   17:41
   [7] 1-2二次函数(一).wmv(上)
   2278播放
   13:58
   [8] 1-2二次函数(一).wmv(中)
   1097播放
   14:05
   [9] 1-2二次函数(一).wmv(下)
   896播放
   14:22
   [10] 2-1二次函数(二).wmv(上)
   1041播放
   14:23
   [11] 2-1二次函数(二).wmv(中)
   1004播放
   14:23
   [12] 2-1二次函数(二).wmv(下)
   1207播放
   14:17
   [13] 2-2二次函数(二).wmv(上)
   1636播放
   11:38
   [14] 2-2二次函数(二).wmv(中)
   702播放
   12:01
   [15] 2-2二次函数(二).wmv(下)
   1439播放
   11:32
   [16] 3-1二次函数(三).wmv(上)
   1320播放
   11:46
   [17] 3-1二次函数(三).wmv(中)
   1112播放
   11:53
   [18] 3-1二次函数(三).wmv(下)
   1158播放
   11:55
   [19] 3-2二次函数(三).wmv(上)
   1584播放
   16:54
   [20] 3-2二次函数(三).wmv(中)
   1641播放
   17:00
   [21] 3-2二次函数(三).wmv(下)
   1659播放
   16:57
   [22] 4-1二次函数(四).wmv(上)
   884播放
   11:52
   [23] 4-1二次函数(四).wmv(中)
   1122播放
   12:05
   [24] 4-1二次函数(四).wmv(下)
   1267播放
   11:49
   [25] 4-2二次函数(四).wmv(上)
   618播放
   12:13
   [26] 4-2二次函数(四).wmv(中)
   1337播放
   12:33
   [27] 4-2二次函数(四).wmv(下)
   932播放
   12:16
   [31] 5-2二次函数(五).wmv(上)
   1317播放
   15:27
   [32] 5-2二次函数(五).wmv(中)
   1173播放
   15:39
   [33] 5-2二次函数(五).wmv(下)
   1317播放
   15:22
   [34] 6-1二次函数(六).wmv(上)
   1021播放
   16:04
   [35] 6-1二次函数(六).wmv(中)
   690播放
   16:05
   [36] 6-1二次函数(六).wmv(下)
   698播放
   16:00
   [37] 6-2二次函数(六).wmv(上)
   624播放
   15:30
   [38] 6-2二次函数(六).wmv(中)
   1490播放
   15:33
   [39] 6-2二次函数(六).wmv(下)
   1094播放
   15:32
   [43] 7-2二次函数压轴题(一).wmv...
   1545播放
   13:53
   [44] 7-2二次函数压轴题(一).wmv...
   1623播放
   13:55
   [45] 7-2二次函数压轴题(一).wmv...
   1326播放
   13:52
   [46] 8-1二次函数压轴题(二).wmv...
   1018播放
   14:46
   [47] 8-1二次函数压轴题(二).wmv...
   931播放
   14:53
   [48] 8-1二次函数压轴题(二).wmv...
   700播放
   14:44
   [49] 8-2二次函数压轴题(二).wmv...
   1042播放
   14:21
   [50] 8-2二次函数压轴题(二).wmv...
   675播放
   14:24
   [54] 1-2垂径定理.wmv(上)
   1722播放
   14:04
   [55] 1-2垂径定理.wmv(中)
   1558播放
   14:05
   [56] 1-2垂径定理.wmv(下)
   1009播放
   14:01
   [57] 2-1点、直线与圆的位置关系.wm...
   1145播放
   13:34
   [58] 2-1点、直线与圆的位置关系.wm...
   656播放
   13:53
   [59] 2-1点、直线与圆的位置关系.wm...
   1378播放
   13:48
   [60] 2-2点、直线与圆的位置关系.wm...
   1131播放
   12:17
   [61] 2-2点、直线与圆的位置关系.wm...
   1297播放
   12:29
   [62] 3-1圆与圆的位置关系.wmv(上...
   1586播放
   13:10
   [63] 3-1圆与圆的位置关系.wmv(中...
   594播放
   13:29
   [64] 3-1圆与圆的位置关系.wmv(下...
   1002播放
   13:20
   [65] 3-2圆与圆的位置关系.wmv(上...
   1497播放
   11:46
   [66] 3-2圆与圆的位置关系.wmv(中...
   1227播放
   11:53
   [67] 3-2圆与圆的位置关系.wmv(下...
   1098播放
   12:00
   [68] 4-1正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   986播放
   11:33
   [69] 4-1正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   737播放
   11:39
   [70] 4-1正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   840播放
   11:28
   [71] 4-2正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   1273播放
   11:14
   [72] 4-2正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   1426播放
   11:25
   [73] 4-2正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   1489播放
   11:10
   [74] 5-1圆的综合训练.wmv(上)
   728播放
   10:05
   [75] 5-1圆的综合训练.wmv(中)
   729播放
   10:07
   [76] 5-1圆的综合训练.wmv(下)
   1067播放
   10:05
   [77] 5-2圆的综合训练.wmv(上)
   1580播放
   14:56
   [78] 5-2圆的综合训练.wmv(下)
   1604播放
   14:58
   [82] 7-1相似三角形.wmv(上)
   1030播放
   11:05
   [83] 7-1相似三角形.wmv(中)
   1225播放
   11:19
   [84] 7-1相似三角形.wmv(下)
   1431播放
   11:05
   [85] 7-2相似三角形.wmv(上)
   1026播放
   11:34
   [86] 7-2相似三角形.wmv(中)
   589播放
   11:53
   [87] 7-2相似三角形.wmv(下)
   1304播放
   11:43
   [88] 8-2相似三角形的应用.wmv(上...
   637播放
   10:10
   [89] 8-2相似三角形的应用.wmv(中...
   1054播放
   10:25
   [90] 8-2相似三角形的应用.wmv(下...
   698播放
   10:02
   [94] 2-1圆(一).wmv(上)
   1698播放
   16:29
   [95] 2-1圆(一).wmv(中)
   1313播放
   16:31
   [96] 2-1圆(一).wmv(下)
   722播放
   16:29
   [97] 2-2圆(一).wmv(上)
   1370播放
   10:49
   [98] 2-2圆(一).wmv(中)
   1113播放
   10:59
   [99] 2-2圆(一).wmv(下)
   1083播放
   10:53
   [100] 3-1圆(二).wmv(上)
   732播放
   14:42
   [101] 3-1圆(二).wmv(下)
   1497播放
   14:41
   [102] 3-2圆(二).wmv(上)
   789播放
   11:52
   [103] 3-2圆(二).wmv(中)
   699播放
   11:53
   [104] 3-2圆(二).wmv(下)
   676播放
   11:48
   [105] 4-1二次函数.wmv(上)
   947播放
   14:12
   [106] 4-1二次函数.wmv(中)
   1129播放
   14:21
   [107] 4-1二次函数.wmv(下)
   1278播放
   14:12
   [111] 5-1解直角三角形.wmv(上)
   787播放
   13:36
   [112] 5-1解直角三角形.wmv(中)
   1496播放
   13:45
   [113] 5-1解直角三角形.wmv(下)
   616播放
   13:37
   [114] 5-2解直角三角形.wmv(上)
   1510播放
   13:50
   [115] 5-2解直角三角形.wmv(中)
   1476播放
   14:01
   [116] 5-2解直角三角形.wmv(下)
   1337播放
   13:43
   [117] 6-1解直角三角形的应用.wmv(...
   604播放
   12:18
   [118] 6-1解直角三角形的应用.wmv(...
   1009播放
   12:21
   [119] 6-1解直角三角形的应用.wmv(...
   881播放
   12:18
   [120] 6-2解直角三角形的应用.wmv(...
   779播放
   12:53
   [121] 6-2解直角三角形的应用.wmv(...
   777播放
   12:55
   [122] 6-2解直角三角形的应用.wmv(...
   775播放
   12:47
   [123] 7-1投影与视图.wmv(上)
   1517播放
   12:15
   [124] 7-1投影与视图.wmv(中)
   1445播放
   12:27
   [125] 7-1投影与视图.wmv(下)
   1130播放
   12:09
   [132] 8-1概率.wmv(上)
   1197播放
   13:32
   [133] 8-1概率.wmv(中)
   976播放
   13:37
   [134] 8-1概率.wmv(下)
   1502播放
   13:26
   [135] 8-2概率.wmv(上)
   1465播放
   17:42
   [136] 8-2概率.wmv(中)
   1416播放
   17:45
   [137] 8-2概率.wmv(下)
   789播放
   17:42
   [141] 01-2数与式、方程不等式.wmv...
   1819播放
   14:52
   [142] 01-2数与式、方程不等式.wmv...
   1515播放
   14:53
   [143] 01-2数与式、方程不等式.wmv...
   1010播放
   14:52
   [144] 02-1函数及其图像(一).wmv...
   1067播放
   15:06
   [145] 02-1函数及其图像(一).wmv...
   1049播放
   15:09
   [146] 02-1函数及其图像(一).wmv...
   605播放
   15:08
   [147] 02-2函数及其图像(一).wmv...
   739播放
   15:11
   [148] 02-2函数及其图像(一).wmv...
   1308播放
   15:19
   [149] 02-2函数及其图像(一).wmv...
   1145播放
   15:09
   [150] 03-1函数及其图像(二).wmv...
   921播放
   12:25
   [151] 03-1函数及其图像(二).wmv...
   1128播放
   12:35
   [152] 03-1函数及其图像(二).wmv...
   1496播放
   12:28
   [153] 03-2函数及其图像(二).wmv...
   641播放
   15:34
   [154] 03-2函数及其图像(二).wmv...
   778播放
   15:41
   [155] 03-2函数及其图像(二).wmv...
   1086播放
   15:30
   [159] 04-2图形的认识——三角形、四边...
   1136播放
   15:15
   [160] 04-2图形的认识——三角形、四边...
   924播放
   15:27
   [161] 04-2图形的认识——三角形、四边...
   1007播放
   15:09
   [162] 05-1图形的认识——四边形的压轴...
   671播放
   10:56
   [163] 05-1图形的认识——四边形的压轴...
   840播放
   11:01
   [164] 05-1图形的认识——四边形的压轴...
   1209播放
   10:48
   [165] 05-2图形的认识——四边形的压轴...
   1434播放
   11:59
   [166] 05-2图形的认识——四边形的压轴...
   1498播放
   12:07
   [167] 05-2图形的认识——四边形的压轴...
   1258播放
   11:59
   [168] 06-1图形的认识——圆.wmv(...
   1404播放
   12:14
   [169] 06-1图形的认识——圆.wmv(...
   1295播放
   12:25
   [170] 06-1图形的认识——圆.wmv(...
   589播放
   12:07
   [171] 06-2图形的认识——圆.wmv(...
   777播放
   12:07
   [172] 06-2图形的认识——圆.wmv(...
   984播放
   12:11
   [173] 06-2图形的认识——圆.wmv(...
   1245播放
   12:11
   [174] 07-1压轴题精讲(一).wmv(...
   815播放
   14:07
   [175] 07-1压轴题精讲(一).wmv(...
   733播放
   14:11
   [176] 07-1压轴题精讲(一).wmv(...
   570播放
   14:11
   [180] 08-1压轴题精讲(二).wmv(...
   1421播放
   15:15
   [181] 08-1压轴题精讲(二).wmv(...
   1410播放
   15:27
   [182] 08-1压轴题精讲(二).wmv(...
   1267播放
   15:11
   [183] 09-2中考热点之猜想、探索规律型...
   1340播放
   14:28
   [184] 09-2中考热点之猜想、探索规律型...
   1203播放
   14:29
   [185] 09-2中考热点之猜想、探索规律型...
   1188播放
   14:29
   [189] 10-2中考热点之方案设计型.wm...
   926播放
   14:22
   [190] 10-2中考热点之方案设计型.wm...
   516播放
   14:29
   [191] 10-2中考热点之方案设计型.wm...
   1126播放
   14:20
   [195] 1-2一元二次方程的解法及应用.w...
   1501播放
   12:44
   [196] 1-2一元二次方程的解法及应用.w...
   802播放
   13:01
   [197] 1-2一元二次方程的解法及应用.w...
   1400播放
   12:59
   [198] 2-1列分式方程或一元二次方程解应...
   1208播放
   14:20
   [199] 2-1列分式方程或一元二次方程解应...
   1519播放
   14:21
   [200] 2-2列分式方程或一元二次方程解应...
   1363播放
   13:05
   [201] 2-2列分式方程或一元二次方程解应...
   723播放
   13:07
   [202] 2-2列分式方程或一元二次方程解应...
   1215播放
   13:04
   [203] 3-1一元二次方程的根的判别式.w...
   1389播放
   13:40
   [204] 3-1一元二次方程的根的判别式.w...
   916播放
   13:41
   [205] 3-1一元二次方程的根的判别式.w...
   1495播放
   13:36
   [206] 3-2一元二次方程的根的判别式.w...
   1458播放
   12:53
   [207] 3-2一元二次方程的根的判别式.w...
   900播放
   12:55
   [208] 3-2一元二次方程的根的判别式.w...
   515播放
   12:52
   [209] 4-1相似三角形.wmv(上)
   1471播放
   13:07
   [210] 4-1相似三角形.wmv(中)
   1325播放
   13:23
   [211] 4-1相似三角形.wmv(下)
   1199播放
   13:10
   [212] 4-2相似三角形.wmv(上)
   1090播放
   13:11
   [213] 4-2相似三角形.wmv(中)
   546播放
   13:13
   [214] 4-2相似三角形.wmv(下)
   1491播放
   13:15
   [215] 5-1图形的平移与旋转(上).wm...
   1185播放
   12:25
   [216] 5-1图形的平移与旋转(上).wm...
   984播放
   12:35
   [217] 5-1图形的平移与旋转(上).wm...
   536播放
   12:28
   [221] 7-1圆的基本性质(上).wmv(...
   1441播放
   13:12
   [222] 7-1圆的基本性质(上).wmv(...
   588播放
   13:21
   [223] 7-1圆的基本性质(上).wmv(...
   982播放
   13:11
   [224] 7-2圆的基本性质(上).wmv(...
   814播放
   13:11
   [225] 7-2圆的基本性质(上).wmv(...
   841播放
   13:19
   [226] 7-2圆的基本性质(上).wmv(...
   904播放
   13:11
   [227] 8-1圆的基本性质(下).wmv(...
   642播放
   14:01
   [228] 8-1圆的基本性质(下).wmv(...
   1343播放
   14:23
   [229] 8-1圆的基本性质(下).wmv(...
   591播放
   14:15
   [230] 8-2圆的基本性质(下).wmv(...
   874播放
   13:14
   [231] 8-2圆的基本性质(下).wmv(...
   1273播放
   13:37
   [232] 8-2圆的基本性质(下).wmv(...
   667播放
   13:10
   [233] 9-1点与圆的位置关系.wmv(上...
   582播放
   13:46
   [234] 9-1点与圆的位置关系.wmv(中...
   670播放
   13:53
   [235] 9-1点与圆的位置关系.wmv(下...
   1436播放
   13:43
   [236] 9-2点与圆的位置关系.wmv(上...
   667播放
   10:08
   [237] 9-2点与圆的位置关系.wmv(中...
   1524播放
   10:13
   [238] 9-2点与圆的位置关系.wmv(下...
   1063播放
   10:02
   为你推荐
   02:03
   中考数学真题,代数式求值,普通生还...
   1465播放
   01:42
   中考几何,题干很简洁,却有很多学生...
   831播放
   02:49
   中考数学常见题型解析,提前get考...
   570播放
   04:00
   泸州中考数学,二次函数压轴题,怎么...
   1467播放
   02:28
   中考几何,压轴题,学会这模型秒杀难...
   816播放
   09:39
   【高考数学】最全面、最系统的高考数...
   1620播放
   21:09
   初中数学:矩形动点存在性问题,二次...
   1357播放
   07:51
   高考数学全国二卷,选择题,文字很多...
   915播放
   03:02
   21考研数学|李永乐|知识点精讲—...
   1086播放
   13:43
   【章节复习】9平面向量高考考点大全...
   1734播放
   06:20
   必修5 第3章 不等式 章末复习 ...
   612播放