APP下载
反馈
Lecture 16-用于问题回答的动态神经网络(上)
912 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(57)
   自动播放
   [1] Lecture 1 - 自然语言处...
   3631播放
   23:55
   [2] Lecture 1 - 自然语言处...
   1096播放
   24:02
   [3] Lecture 1 - 自然语言处...
   1434播放
   23:56
   [4] Lecture 2 - 词向量的表...
   1066播放
   26:07
   [5] Lecture 2 - 词向量的表...
   1446播放
   26:09
   [6] Lecture 2 - 词向量的表...
   1233播放
   26:04
   [7] Lecture 3 - GloVe...
   1406播放
   26:15
   [8] Lecture 3 - GloVe...
   1207播放
   26:17
   [9] Lecture 3 - GloVe...
   1270播放
   26:11
   [10] Lecture 4- 神经网络(上...
   794播放
   25:36
   [11] Lecture 4- 神经网络(中...
   1418播放
   25:37
   [12] Lecture 4- 神经网络(下...
   724播放
   25:36
   [13] Lecture 5- 反向传递与建...
   1350播放
   26:08
   [14] Lecture 5- 反向传递与建...
   1418播放
   26:10
   [15] Lecture 5- 反向传递与建...
   1344播放
   26:07
   [16] Lecture 6- 依存关系语法...
   1174播放
   27:44
   [17] Lecture 6- 依存关系语法...
   1246播放
   27:49
   [18] Lecture 6- 依存关系语法...
   1135播放
   27:41
   [19] Lecture 7- Tensor...
   1331播放
   24:13
   [20] Lecture 7- Tensor...
   1006播放
   24:15
   [21] Lecture 7- Tensor...
   929播放
   24:07
   [22] Lecture 8- 递归神经网络...
   787播放
   26:03
   [23] Lecture 8- 递归神经网络...
   916播放
   26:10
   [24] Lecture 8- 递归神经网络...
   857播放
   25:56
   [25] Lecture 9- 机器翻译(上...
   629播放
   26:51
   [26] Lecture 9- 机器翻译(中...
   525播放
   26:57
   [27] Lecture 9- 机器翻译(下...
   533播放
   26:51
   [28] Lecture 10- 神经机器翻...
   1190播放
   27:10
   [29] Lecture 10- 神经机器翻...
   1169播放
   27:16
   [30] Lecture 10- 神经机器翻...
   899播放
   27:06
   [31] Lecture 11-关于神经网络...
   1043播放
   26:42
   [32] Lecture 11-关于神经网络...
   1406播放
   26:49
   [33] Lecture 11-关于神经网络...
   1027播放
   26:35
   [34] Lecture 12- 端对端模型...
   680播放
   25:33
   [35] Lecture 12- 端对端模型...
   581播放
   25:41
   [36] Lecture 12- 端对端模型...
   988播放
   25:34
   [37] Lecture 13-卷积神经网络...
   744播放
   27:26
   [38] Lecture 13-卷积神经网络...
   1120播放
   27:34
   [39] Lecture 13-卷积神经网络...
   1270播放
   27:18
   [40] Lecture 14- 树递归神经...
   1053播放
   27:24
   [41] Lecture 14- 树递归神经...
   1172播放
   27:31
   [42] Lecture 14- 树递归神经...
   1299播放
   27:18
   [43] Lecture 15- 算法(上)
   588播放
   26:57
   [44] Lecture 15- 算法(中)
   1237播放
   26:58
   [45] Lecture 15- 算法(下)
   774播放
   26:56
   [46] Lecture 16-用于问题回答...
   912播放
   待播放
   [47] Lecture 16-用于问题回答...
   1401播放
   26:15
   [48] Lecture 16-用于问题回答...
   1110播放
   25:59
   [49] Lecture 17 - NLP架...
   787播放
   26:21
   [50] Lecture 17 - NLP架...
   1202播放
   26:28
   [51] Lecture 17 - NLP架...
   1230播放
   26:15
   [52] Lecture 18-解决NLP深...
   1094播放
   26:56
   [53] Lecture 18-解决NLP深...
   700播放
   27:00
   [54] Lecture 18-解决NLP深...
   592播放
   26:51
   [55] 期中复习(上)
   1363播放
   28:22
   [56] 期中复习(中)
   926播放
   28:29
   [57] 期中复习(下)
   1513播放
   28:22
   为你推荐
   33:21
   第13节:循环神经网络RNN(下)
   991播放
   08:11
   [7.1.1]--7.1功能各异的...
   1354播放
   01:14
   通过语言神经假体,让大脑信号转化为...
   725播放
   11:13
   皮层解剖、神经系统定位诊断(一)(...
   1140播放
   16:05
   5 心脏的超级功能(上)
   877播放
   02:18
   肝脏有癌,皮肤先知,当皮肤有这5种...
   1469播放
   11:09
   颅神经解剖(四)(上)
   1455播放
   00:54
   这样检测血管堵没堵,血管堵了可以做...
   1244播放
   02:52
   身体有“4个表现”,说明你的血管已...
   1597播放
   01:01
   脚上有个皇帝穴,经常按一按,对血管...
   704播放
   00:42
   睡个觉、做动作, 就能知道血管堵没...
   810播放
   04:03
   《纽约大学ITP:艺术家的机器学习...
   1404播放
   28:27
   【大数据学习】神经网络(上)
   1525播放
   04:06
   【谷歌机器学习速成课程】多类别神经...
   1096播放