APP下载
反馈
【运筹学】第32讲_运输问题part1(数学建模及与指派问题的对比)(上)
990 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(111)
   自动播放
   [1] 【运筹学】第1讲_导学与绪论(提纲...
   6775播放
   23:24
   [2] 【运筹学】第1讲_导学与绪论(提纲...
   1453播放
   23:33
   [3] 【运筹学】第1讲_导学与绪论(提纲...
   1980播放
   23:24
   [4] 【运筹学】第2讲_高等数学基础(重...
   1215播放
   32:15
   [5] 【运筹学】第2讲_高等数学基础(重...
   1037播放
   32:20
   [6] 【运筹学】第2讲_高等数学基础(重...
   1066播放
   32:09
   [10] 【运筹学】第4讲_线性代数基础(”...
   1657播放
   26:52
   [11] 【运筹学】第4讲_线性代数基础(”...
   921播放
   27:00
   [12] 【运筹学】第4讲_线性代数基础(”...
   738播放
   26:49
   [13] 【运筹学】第5讲_线性规划与单纯形...
   1760播放
   33:10
   [14] 【运筹学】第5讲_线性规划与单纯形...
   1748播放
   33:18
   [15] 【运筹学】第5讲_线性规划与单纯形...
   1672播放
   33:14
   [16] 【运筹学】第6讲_线性规划与单纯形...
   866播放
   27:45
   [17] 【运筹学】第6讲_线性规划与单纯形...
   1084播放
   27:53
   [18] 【运筹学】第6讲_线性规划与单纯形...
   805播放
   27:41
   [19] 【运筹学】第10讲_线性规划与单纯...
   1619播放
   21:26
   [20] 【运筹学】第10讲_线性规划与单纯...
   719播放
   21:37
   [21] 【运筹学】第10讲_线性规划与单纯...
   750播放
   21:28
   [22] 【运筹学】第11讲_线性规划与单纯...
   939播放
   35:04
   [23] 【运筹学】第11讲_线性规划与单纯...
   835播放
   35:09
   [24] 【运筹学】第11讲_线性规划与单纯...
   1004播放
   34:58
   [40] 【运筹学】第23讲_线性规划与单纯...
   647播放
   29:39
   [41] 【运筹学】第23讲_线性规划与单纯...
   540播放
   29:51
   [42] 【运筹学】第23讲_线性规划与单纯...
   996播放
   29:41
   [46] 【运筹学】第29讲_线性规划与单纯...
   994播放
   39:59
   [47] 【运筹学】第29讲_线性规划与单纯...
   1398播放
   40:07
   [48] 【运筹学】第29讲_线性规划与单纯...
   870播放
   40:00
   [49] 【运筹学】第32讲_运输问题par...
   990播放
   待播放
   [50] 【运筹学】第32讲_运输问题par...
   1141播放
   37:28
   [51] 【运筹学】第32讲_运输问题par...
   1454播放
   37:14
   [52] 【运筹学】阶段性答疑①(上)
   1532播放
   31:37
   [53] 【运筹学】阶段性答疑①(中)
   1043播放
   31:47
   [54] 【运筹学】阶段性答疑①(下)
   785播放
   31:30
   [55] 【运筹学】第35讲_存储论part...
   1293播放
   28:37
   [56] 【运筹学】第35讲_存储论part...
   1407播放
   28:47
   [57] 【运筹学】第35讲_存储论part...
   761播放
   28:38
   [58] 【运筹学】第36讲_存储论part...
   1056播放
   39:51
   [59] 【运筹学】第36讲_存储论part...
   1001播放
   39:57
   [60] 【运筹学】第36讲_存储论part...
   688播放
   39:51
   [67] 【运筹学】第40讲_排队论part...
   660播放
   29:36
   [68] 【运筹学】第40讲_排队论part...
   573播放
   29:45
   [69] 【运筹学】第40讲_排队论part...
   1375播放
   29:38
   [73] 【运筹学】第44讲_排队论part...
   1059播放
   17:41
   [74] 【运筹学】第44讲_排队论part...
   1255播放
   17:43
   [75] 【运筹学】第44讲_排队论part...
   909播放
   17:45
   [88] 【运筹学】第52讲_决策论基础pa...
   751播放
   28:15
   [89] 【运筹学】第52讲_决策论基础pa...
   803播放
   28:17
   [90] 【运筹学】第52讲_决策论基础pa...
   821播放
   28:19
   [91] 【运筹学】第54讲_图与网络优化p...
   1453播放
   15:38
   [92] 【运筹学】第54讲_图与网络优化p...
   1405播放
   15:49
   [93] 【运筹学】第54讲_图与网络优化p...
   1374播放
   15:31
   [94] 【运筹学】第55讲_图与网络优化p...
   1300播放
   11:51
   [95] 【运筹学】第55讲_图与网络优化p...
   856播放
   12:03
   [96] 【运筹学】第55讲_图与网络优化p...
   1211播放
   11:46
   [97] 【运筹学】第56讲_图与网络优化p...
   1418播放
   25:01
   [98] 【运筹学】第56讲_图与网络优化p...
   1531播放
   25:08
   [99] 【运筹学】第56讲_图与网络优化p...
   1420播放
   24:58
   [100] 【运筹学】第57讲_图与网络优化p...
   1093播放
   26:57
   [101] 【运筹学】第57讲_图与网络优化p...
   1068播放
   27:04
   [102] 【运筹学】第57讲_图与网络优化p...
   1064播放
   27:00
   [103] 【运筹学】第58讲_动态规划par...
   1391播放
   29:55
   [104] 【运筹学】第58讲_动态规划par...
   579播放
   29:59
   [105] 【运筹学】第58讲_动态规划par...
   778播放
   29:51
   [109] 【运筹学】第60讲_总结+关于建交...
   1113播放
   15:18
   [110] 【运筹学】第60讲_总结+关于建交...
   1050播放
   15:22
   [111] 【运筹学】第60讲_总结+关于建交...
   1080播放
   15:21
   为你推荐
   15:07
   常用API-02-练习:两道数学算...
   773播放
   05:52
   北京航空航天大学公开课:高阶导数的...
   1169播放
   15:01
   军事问题数学建模(上)
   7.9万播放
   03:26
   VZ4.36-Matlab求解系统...
   997播放
   01:35
   VZ3.22-卷积和的Matlab...
   1194播放
   06:25
   概念6.1 MATLAB初步(一)...
   1197播放
   16:26
   软件之灵魂——算法(上)
   4.9万播放
   03:04
   10.初等变换问题06_2012数...
   829播放
   10:36
   统计学的基本概念2(中)
   1095播放
   13:58
   【中山大学公开课:逻辑学导引】人工...
   3177播放
   06:57
   电子科技大学公开课:电路的基本物理...
   2.3万播放
   10:16
   【大连海事大学公开课:谈古论今话制...
   1787播放
   04:20
   浙江大学公开课:编程练习解析4-2...
   2.5万播放
   15:53
   物场模型与ARIZ算法(上)
   885播放