APP下载
反馈
[6.1.1]--塞擦音和辅音组合(上)
580 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(54)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--语音绪论(上)
   1877播放
   09:49
   [2] [1.1.2]--语音绪论(下)
   827播放
   08:33
   [3] [1.2.1]--基本元音aou的...
   1595播放
   07:07
   [4] [1.2.1]--基本元音aou的...
   1097播放
   07:05
   [5] [1.3.1]--基本辅音(塞音)...
   1092播放
   05:57
   [6] [1.3.1]--基本辅音(塞音)...
   807播放
   06:00
   [7] [1.4.1]--基本元音和辅音一...
   1381播放
   08:23
   [8] [1.4.1]--基本元音和辅音一...
   1142播放
   08:28
   [9] [1.5.1]--会话单元:见面与...
   754播放
   07:27
   [10] [2.1.1]--基本元音ei的发...
   1440播放
   05:19
   [11] [2.1.1]--基本元音ei的发...
   1356播放
   05:23
   [12] [2.2.1]--基本辅音(擦音)...
   1084播放
   07:22
   [13] [2.2.1]--基本辅音(擦音)...
   915播放
   07:25
   [14] [2.3.1]--基本元音和辅音(...
   872播放
   09:05
   [15] [2.3.1]--基本元音和辅音(...
   990播放
   09:11
   [16] [2.4.1]--会话单元:家庭成...
   1143播放
   05:36
   [17] [2.4.1]--会话单元:家庭成...
   1215播放
   05:38
   [18] [3.1.1]--变元音äüö和边...
   1331播放
   07:54
   [19] [3.1.1]--变元音äüö和边...
   1482播放
   07:50
   [20] [3.2.1]--变元音äüö和边...
   1132播放
   05:24
   [21] [3.2.1]--变元音äüö和边...
   1078播放
   05:28
   [22] [3.3.1]--会话单元:谈论天...
   1314播放
   08:32
   [23] [4.1.1]--复合元音与ch组...
   580播放
   07:27
   [24] [4.1.1]--复合元音与ch组...
   698播放
   07:26
   [25] [4.2.1]--复合元音与ch组...
   1264播放
   06:13
   [26] [4.2.1]--复合元音与ch组...
   977播放
   06:17
   [27] [4.3.1]--会话单元:约会与...
   1183播放
   05:55
   [28] [4.3.1]--会话单元:约会与...
   1486播放
   05:56
   [29] [5.1.1]--颤音鼻音和声门音...
   1061播放
   06:51
   [30] [5.1.2]--颤音鼻音和声门音...
   1367播放
   05:51
   [31] [5.1.2]--颤音鼻音和声门音...
   1186播放
   05:52
   [32] [5.2.1]--颤音鼻音和声门音...
   606播放
   07:58
   [33] [5.2.1]--颤音鼻音和声门音...
   1498播放
   08:02
   [34] [5.2.2]--颤音鼻音和声门音...
   666播放
   08:11
   [35] [5.3.1]--会话单元:兴趣爱...
   820播放
   07:55
   [36] [6.1.1]--塞擦音和辅音组合...
   580播放
   待播放
   [37] [6.1.1]--塞擦音和辅音组合...
   1212播放
   07:57
   [38] [6.2.1]--塞擦音和辅音组合...
   842播放
   05:45
   [39] [6.2.1]--塞擦音和辅音组合...
   962播放
   05:50
   [40] [6.3.1]--会话单元:就餐
   775播放
   07:56
   [41] [7.1.1]--外来词的发音(上...
   1088播放
   06:06
   [42] [7.1.1]--外来词的发音(下...
   521播放
   06:09
   [43] [7.2.1]--语音总结上
   1195播放
   07:46
   [44] [7.3.1]--语音总结下(上)
   700播放
   05:29
   [45] [7.3.1]--语音总结下(下)
   743播放
   05:28
   [46] [7.4.1]--会话单元:购物(...
   1270播放
   05:24
   [47] [7.4.1]--会话单元:购物(...
   1366播放
   05:31
   [48] [7.5.1]--网络资源的应用(...
   1492播放
   05:04
   [49] [7.5.1]--网络资源的应用(...
   1415播放
   05:05
   [50] [8.1.1]--重音和句调上(上...
   655播放
   05:44
   [51] [8.1.1]--重音和句调上(下...
   1375播放
   05:43
   [52] [8.2.1]--重音和句调下
   818播放
   09:28
   [53] [8.3.1]--会话单元:问路(...
   609播放
   06:59
   [54] [8.3.1]--会话单元:问路(...
   1112播放
   06:56
   为你推荐
   05:34
   【90分钟教你认谱学歌 南京邮电大...
   1264播放
   08:00
   06.02_辅音字母g的读音总结
   1406播放
   27:17
   语音第6讲:辅音音素[k][s]
   3.4万播放
   03:46
   【P1414. 辅音浊化弱读_高清...
   761播放
   04:58
   【【音乐小白必看】如何摆脱大白嗓?...
   1.2万播放
   08:12
   19.元音VS双元音(下)
   959播放
   01:15
   【LocaLoca西班牙语发音课】...
   681播放
   04:17
   跟智贤一起学韩文:辅音第三讲
   1097播放
   09:21
   3.3 清浊对立的辅音[k]和[g...
   1327播放
   09:56
   【英语语音基础与朗读技巧】其他辅音
   1306播放
   06:01
   EP1 元音字母的奥义(上)
   931播放