APP下载
反馈
3.3 羧酸 酯(上)
1656 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(84)
   自动播放
   [1] 1.1 有机化合物的分类和命名(1...
   5717播放
   12:11
   [2] 1.1 有机化合物的分类和命名(1...
   2021播放
   12:11
   [3] 1.1 有机化合物的分类和命名(1...
   1137播放
   12:04
   [4] 1.1 有机化合物的分类和命名(2...
   7535播放
   11:16
   [5] 1.1 有机化合物的分类和命名(2...
   1046播放
   11:23
   [6] 1.1 有机化合物的分类和命名(2...
   2117播放
   11:17
   [7] 1.2 有机化合物的结构特点(1)...
   1934播放
   12:01
   [8] 1.2 有机化合物的结构特点(1)...
   855播放
   12:06
   [9] 1.2 有机化合物的结构特点(1)...
   997播放
   11:59
   [10] 1.2 有机化合物的结构特点(2)...
   1547播放
   12:28
   [11] 1.2 有机化合物的结构特点(2)...
   1629播放
   12:37
   [12] 1.2 有机化合物的结构特点(2)...
   751播放
   12:29
   [13] 1.3 研究有机物化合物的一般步骤...
   2034播放
   12:35
   [14] 1.3 研究有机物化合物的一般步骤...
   1767播放
   12:41
   [15] 1.3 研究有机物化合物的一般步骤...
   1400播放
   12:29
   [16] 1.4 第一章复习(上)
   2422播放
   11:18
   [17] 1.4 第一章复习(中)
   1538播放
   11:24
   [18] 1.4 第一章复习(下)
   1728播放
   11:15
   [19] 2.1 脂肪烃(1)(上)
   1337播放
   12:21
   [20] 2.1 脂肪烃(1)(中)
   784播放
   12:26
   [21] 2.1 脂肪烃(1)(下)
   868播放
   12:16
   [22] 2.1 脂肪烃(2)(上)
   1222播放
   12:41
   [23] 2.1 脂肪烃(2)(中)
   1461播放
   12:47
   [24] 2.1 脂肪烃(2)(下)
   1351播放
   12:40
   [25] 2.2 芳香烃(1)(上)
   1872播放
   12:18
   [26] 2.2 芳香烃(1)(中)
   1832播放
   12:24
   [27] 2.2 芳香烃(1)(下)
   1032播放
   12:14
   [28] 2.2 芳香烃(2)(上)
   1077播放
   11:28
   [29] 2.2 芳香烃(2)(中)
   1395播放
   11:33
   [30] 2.2 芳香烃(2)(下)
   1525播放
   11:27
   [31] 2.3 卤代烃(1)(上)
   1224播放
   12:38
   [32] 2.3 卤代烃(1)(中)
   1132播放
   12:45
   [33] 2.3 卤代烃(1)(下)
   825播放
   12:31
   [34] 2.3 卤代烃(1)(上)
   1323播放
   12:38
   [35] 2.3 卤代烃(1)(中)
   1220播放
   12:45
   [36] 2.3 卤代烃(1)(下)
   1004播放
   12:31
   [37] 2.3 卤代烃(2)(上)
   979播放
   12:36
   [38] 2.3 卤代烃(2)(中)
   1526播放
   12:36
   [39] 2.3 卤代烃(2)(下)
   881播放
   12:38
   [40] 2.3 卤代烃(2)(上)
   1497播放
   12:36
   [41] 2.3 卤代烃(2)(中)
   1120播放
   12:36
   [42] 2.3 卤代烃(2)(下)
   1661播放
   12:38
   [43] 2.4 烃和卤代烃 复习课(上)
   1533播放
   11:56
   [44] 2.4 烃和卤代烃 复习课(中)
   1425播放
   12:04
   [45] 2.4 烃和卤代烃 复习课(下)
   1294播放
   11:53
   [46] 3.1 醇酚(1)(上)
   1726播放
   11:45
   [47] 3.1 醇酚(1)(中)
   1279播放
   11:50
   [48] 3.1 醇酚(1)(下)
   1370播放
   11:45
   [49] 3.1 醇酚(2)(上)
   1187播放
   11:56
   [50] 3.1 醇酚(2)(中)
   844播放
   12:00
   [51] 3.1 醇酚(2)(下)
   1263播放
   11:51
   [55] 3.3 羧酸 酯(上)
   1656播放
   待播放
   [56] 3.3 羧酸 酯(中)
   833播放
   12:23
   [57] 3.3 羧酸 酯(下)
   1136播放
   12:20
   [58] 3.4 有机合成(1)(上)
   1880播放
   10:48
   [59] 3.4 有机合成(1)(中)
   1059播放
   10:54
   [60] 3.4 有机合成(1)(下)
   755播放
   10:49
   [61] 3.4 有机合成(2)(上)
   1012播放
   12:41
   [62] 3.4 有机合成(2)(中)
   757播放
   12:49
   [63] 3.4 有机合成(2)(下)
   686播放
   12:35
   [73] 4.3 蛋白质(上)
   717播放
   11:38
   [74] 4.3 蛋白质(中)
   1083播放
   11:42
   [75] 4.3 蛋白质(下)
   1582播放
   11:36
   [76] 4.3 蛋白质(上)
   1520播放
   11:38
   [77] 4.3 蛋白质(中)
   1257播放
   11:42
   [78] 4.3 蛋白质(下)
   1249播放
   11:36
   [79] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   875播放
   12:00
   [80] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   704播放
   12:05
   [81] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   1347播放
   22:07
   [82] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   1476播放
   12:00
   [83] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   1273播放
   12:05
   [84] 5.0 进入合成有机高分子的时代(...
   653播放
   22:07
   为你推荐
   11:07
   5.2.2 氨和铵盐(下)
   1733播放
   07:52
   【选修4】第3章第3节·盐类的水解...
   674播放
   10:09
   3.3.3 乙酸(上)
   2498播放
   13:00
   专题3-3 苯的同系物(下)
   1593播放
   11:55
   7.3 乙醇与乙酸(3)(上)
   1124播放
   12:35
   非985、211毕业还能找到好工作...
   5.5万播放
   08:37
   海淀鸡娃三十岁:聊聊我的被「鸡」人...
   9.6万播放
   09:45
   7分钟入门线性代数、微积分
   13.3万播放
   08:53
   “大学读的专科,这辈子是不是真就废...
   18.1万播放
   07:50
   北京大学公开课:本周学习指南
   9076播放
   10:42
   南宁师范大学公开课:微课框架搭建与...
   5188播放
   10:50
   浙江大学公开课:分布函数(二)
   5.5万播放
   07:18
   同济大学公开课:线性变换的矩阵表示...
   1.5万播放
   08:00
   免费找电子书资源|大学生爱用学习网...
   46.8万播放