APP下载
反馈
7.5其他金属结构(上)
938 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(62)
   自动播放
   [1] 1.1绪论(上)
   1601播放
   05:04
   [2] 1.1绪论(下)
   1200播放
   05:02
   [3] 5.1起升机构(1)(上)
   1103播放
   06:39
   [4] 5.1起升机构(1)(下)
   1122播放
   06:41
   [5] 5.2起升机构(2)(上)
   779播放
   08:49
   [6] 5.2起升机构(2)(下)
   657播放
   08:45
   [7] 5.4回转机构(2)(上)
   975播放
   08:14
   [8] 5.4回转机构(2)(下)
   1089播放
   08:17
   [9] 5.5变幅机构(1)
   1117播放
   08:36
   [10] 5.6变幅机构(2)(上)
   1161播放
   07:35
   [11] 5.6变幅机构(2)(下)
   741播放
   07:39
   [12] 5.7变幅机构(3)(上)
   1440播放
   05:26
   [13] 5.7变幅机构(3)(下)
   1216播放
   05:24
   [14] 5.8运行机构(1)(上)
   1116播放
   05:06
   [15] 5.8运行机构(1)(下)
   834播放
   05:06
   [16] 5.9运行机构(2)(上)
   738播放
   05:17
   [17] 5.9运行机构(2)(下)
   1101播放
   05:14
   [18] 5.10运行机构(3)(上)
   563播放
   07:36
   [19] 5.10运行机构(3)(下)
   1385播放
   07:34
   [20] 2.1塔式起重机的参数
   1176播放
   07:46
   [21] 2.2塔式起重机的工作级别(上)
   989播放
   05:04
   [22] 2.2塔式起重机的工作级别(下)
   782播放
   05:05
   [23] 3.1钢丝绳(1)(上)
   1500播放
   05:08
   [24] 3.1钢丝绳(1)(下)
   986播放
   05:13
   [25] 3.2钢丝绳(2)(上)
   1024播放
   05:49
   [26] 3.2钢丝绳(2)(下)
   651播放
   05:47
   [27] 3.3滑轮及滑轮组(上)
   1662播放
   08:33
   [28] 3.3滑轮及滑轮组(下)
   682播放
   08:40
   [29] 3.4卷筒(上)
   778播放
   07:33
   [30] 3.4卷筒(下)
   1039播放
   07:32
   [31] 3.5吊钩与吊钩组(上)
   1539播放
   05:34
   [32] 3.5吊钩与吊钩组(下)
   1086播放
   05:35
   [33] 3.6制动器(上)
   1164播放
   07:02
   [34] 3.6制动器(下)
   1478播放
   07:02
   [35] 4.1塔式起重机载荷与计算方法(1...
   1275播放
   05:40
   [36] 4.1塔式起重机载荷与计算方法(1...
   898播放
   05:38
   [37] 4.2塔式起重机载荷与计算方法(2...
   1041播放
   07:16
   [38] 4.2塔式起重机载荷与计算方法(2...
   919播放
   07:19
   [39] 4.3塔式起重机载荷与计算方法(3...
   866播放
   05:32
   [40] 4.3塔式起重机载荷与计算方法(3...
   1495播放
   05:29
   [41] 6.1抗倾覆稳定性(上)
   822播放
   07:05
   [42] 6.1抗倾覆稳定性(下)
   1414播放
   07:02
   [43] 6.2安全装置(上)
   1590播放
   07:39
   [44] 6.2安全装置(下)
   755播放
   07:38
   [45] 7.1塔身(1)
   592播放
   09:02
   [46] 7.2塔身(2)(上)
   981播放
   07:13
   [47] 7.2塔身(2)(下)
   742播放
   07:18
   [48] 7.3起重臂(1)(上)
   1405播放
   06:25
   [49] 7.3起重臂(1)(下)
   1485播放
   06:30
   [50] 7.4起重臂(2)(上)
   1270播放
   06:15
   [51] 7.4起重臂(2)(下)
   828播放
   06:17
   [52] 7.5其他金属结构(上)
   938播放
   待播放
   [53] 7.5其他金属结构(下)
   1452播放
   06:50
   [54] 8.1塔式起重机的的安装、拆卸和顶...
   1305播放
   05:58
   [55] 8.1塔式起重机的的安装、拆卸和顶...
   1012播放
   05:56
   [56] 8.2塔式起重机的的安装、拆卸和顶...
   1331播放
   05:40
   [57] 8.2塔式起重机的的安装、拆卸和顶...
   965播放
   05:40
   [58] 8.3塔式起重机电气系统1(上)
   1203播放
   05:25
   [59] 8.3塔式起重机电气系统1(下)
   1399播放
   05:25
   [60] 8.4塔式起重机电气系统2(上)
   693播放
   06:44
   [61] 8.4塔式起重机电气系统2(下)
   1403播放
   06:40
   [62] 8.5塔式起重机电气系统3
   990播放
   09:23
   为你推荐
   05:57
   5.3 金属的自钝化(上)
   750播放
   06:55
   4.2 金属的化学性质(下)
   1247播放
   02:02
   镓金属镓到底有多可怕?各类金属在它...
   2780播放
   09:53
   第11节 - 金属质感练习(上)
   993播放
   13:00
   32-C4D金属玻璃材质(上)
   913播放
   05:03
   【普通化学】金属的防护(上)
   1310播放
   06:07
   【下册】3.2 保护金属资源(下)
   1414播放
   10:00
   【必修1】第3章第3节·用途广泛的...
   1348播放
   08:43
   11.2 冷变形金属在加热时的组织...
   519播放
   12:25
   5,金属的绘制技巧(上)
   855播放
   05:22
   9.5 陶瓷—金属封接技术(下)
   1472播放
   02:12
   巨轮被拦腰折成两半,这就是可怕的金...
   711播放